Arbetsdomstolenhttp://www.arbetsdomstolen.sehttp://jc.no/upload/bilder/sigill.gifArbetsdomstolens meddelade domarArbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvistersv-sehttp://www.arbetsdomstolen.sekansliet@arbetsdomstolen.se (Kansliet)AD 2019 nr 51Domen refereras intehttp://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1782&lngLangID=1AD 2019 nr 50Mellandomsprövning avseende bussbranschavtalets innebörd såvitt avser dels om viss reglering i avtalet innebär hinder mot att förlägga fridag på bortaort och alltid rätt till betalning för minst åtta timmar per hel 24-timmarsperiod eller inte, dels om vad som avses med enmansbetjänad buss, dels begreppet faktiskt arbetad tid i avtalets reglering om ob-ersättning.http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1781&lngLangID=1