Arbetsdomstolenhttp://www.arbetsdomstolen.sehttp://jc.no/upload/bilder/sigill.gifArbetsdomstolens meddelade domarArbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvistersv-sehttp://www.arbetsdomstolen.sekansliet@arbetsdomstolen.se (Kansliet)AD 2018 nr 58Bevisvärdering vid prövning av yrkande om interimistiskt förordnande att anställning trots avskedande ska bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts. http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1690&lngLangID=1