Arbetsdomstolen

Prenumerera på meddelade domar i RSS-format SENASTE AVGÖRANDENA

2020-01-15
-
Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 15 januari 2020
Läs mer »


Allmän information

Lediga anställningar

Klicka på länken ovan för att se vilka befattningar vi avser att tillsätta.

Information om webbplatsen

Denna webbplats använder sig av olika tekniska lösningar för att underlätta ditt besök hos oss, läs mer genom att klicka på länken ovan.

Behandling av personuppgifter

Läs om hur Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter genom att klicka på länken ovan

Välkommen till Arbetsdomstolens hemsida

Arbetsdomstolens port Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister.

Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Till Dig som ska besöka Arbetsdomstolen:

Det pågår tillgänglighetsanpassningar i huset. Det innebär tyvärr att hissen är avstängd under en längre period och att förhandlingar främst äger rum i lokaler på en trappa. Arbetsdomstolens kansli är beläget på tre trappor. För kontakt med Arbetsdomstolens kansli, mejla kansliet@arbetsdomstolen.se eller ring på tel. 08-617 66 25. Hissen och övriga arbeten beräknas vara klara maj/juni 2020.Arbetsdomstolen upphör att kommunicera genom fax

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation genom fax. Eftersom endast en mycket liten del av kommunikationen till och från Arbetsdomstolen sker genom fax har Arbetsdomstolen därför beslutat att upphöra med användandet av fax från och med den 1 januari 2020.

Handlingar som tidigare översänts till Arbetsdomstolen genom fax kan framöver skickas genom e-post till kansliet@arbetsdomstolen.se.

Vid eventuella frågor eller synpunkter ombeds ni att kontakta Arbetsdomstolen via e-post.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00