Arbetsdomstolen

Prenumerera på meddelade domar i RSS-format SENASTE AVGÖRANDENA

2019-12-04
AD 2019 NR 56
En projektassistent har haft flera tidsbegränsade anställningar vid ett universitet. Tvisten gäller om han varit anställd i allmän visstidsanställning vid universitetet i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod så att hans allmänna visstidsanställning därför övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § anställningsskyddslagen. Den huvudsakliga tvistefrågan avser hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas.
Läs mer »


Allmän information

Lediga anställningar

Klicka på länken ovan för att se vilka befattningar vi avser att tillsätta.

Information om webbplatsen

Denna webbplats använder sig av olika tekniska lösningar för att underlätta ditt besök hos oss, läs mer genom att klicka på länken ovan.

Behandling av personuppgifter

Läs om hur Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter genom att klicka på länken ovan

Välkommen till Arbetsdomstolens hemsida

Arbetsdomstolens port Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister.

Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Till Dig som ska besöka Arbetsdomstolen:

Det pågår tillgänglighetsanpassningar i huset. Det innebär tyvärr att hissen är avstängd under en längre period och att förhandlingar främst äger rum i lokaler på en trappa. Arbetsdomstolens kansli är beläget på tre trappor. För kontakt med Arbetsdomstolens kansli, mejla kansliet@arbetsdomstolen.se eller ring på tel. 08-617 66 25. Hissen och övriga arbeten beräknas vara klara maj/juni 2020.PRESSMEDDELANDE

2019-11-27, kl. 11.00


Arbetsdomstolen dömer i Babblarna-målet

Arbetsdomstolen har i en dom i dag slagit fast att företaget bakom de populära barnfigurerna Babblarna har, från den illustratör som varit med att ta fram dem, förvärvat rätten att förfoga över figurerna.

Bakgrunden till tvisten är att illustratören som uppdragstagare och anställd hos företaget arbetat med figurerna och därmed fått upphovsrätt. När hans anställning upphörde menade han att företaget inte längre fick använda figurerna. Företaget och den arbetsgivarorganisation företaget är medlem i gick då till Arbetsdomstolen för att få fastslaget att företaget förvärvat förfoganderätten över figurerna från illustratören.

Arbetsdomstolen har kommit fram till att illustratören utan att protestera medverkat till företagets förfoganden över figurerna på ett sådant sätt att företaget får anses ha förvärvat förfoganderätten. Enligt Arbetsdomstolen kunde illustratören också förutse vad företaget skulle göra med de illustrationer han gjorde under sin anställning. Därför vann arbetsgivarsidan. Illustratören döms också att betala över två och en halv miljoner kronor i rättegångskostnader.

Arbetsdomstolens dom är enhällig, dvs. alla domstolens sju ledamöter står bakom den.

Arbetsdomstolens målnummer A 69/18, dom nr 53/19

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15