Arbetsdomstolen

Prenumerera på meddelade domar i RSS-format SENASTE AVGÖRANDENA

2020-02-19
AD 2020 NR 10
Domen refereras inte
Läs mer »


Allmän information

Lediga anställningar

Klicka på länken ovan för att se vilka befattningar vi avser att tillsätta.

Information om webbplatsen

Denna webbplats använder sig av olika tekniska lösningar för att underlätta ditt besök hos oss, läs mer genom att klicka på länken ovan.

Behandling av personuppgifter

Läs om hur Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter genom att klicka på länken ovan

Välkommen till Arbetsdomstolens hemsida

Arbetsdomstolens port Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister.

Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Till Dig som ska besöka Arbetsdomstolen:

Det pågår tillgänglighetsanpassningar i huset. Det innebär tyvärr att hissen är avstängd under en längre period och att förhandlingar främst äger rum i lokaler på en trappa. Arbetsdomstolens kansli är beläget på tre trappor. För kontakt med Arbetsdomstolens kansli, mejla kansliet@arbetsdomstolen.se eller ring på tel. 08-617 66 25. Hissen och övriga arbeten beräknas vara klara maj/juni 2020.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00