Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 6

Domen refereras inte
 
K.C.

mot

Plana AB

Överklagade avgörandet: Attunda tingsrätts dom den 4 mars 2019 i mål nr T 1729-18

Målet gällde allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i överklagade delar.


Ledamöter: Sören Öman, Gabriella Forssell och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini

Mål nr B 31/19

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00