Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 33

En undersköterska på ett äldreboende har använt ett olämpligt språkbruk samt betett sig bryskt och klandervärt vid ett tillfälle när hon skulle hjälpa en brukare. Arbetsdomstolen har ansett att det varken funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.
 
N.A.C.

./.

Falkenbergs kommun

Mål nr B 122/18

Sökord: avskedande, äldreboende, undersköterska

Lagrum och SFS:nr: 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall: AD 1994 nr 9, AD 2001 nr 32, AD 2005 nr 60, AD 2010 nr 10, AD 2010 nr 26, AD 2016 nr 48


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15