Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 21

En dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verkställas på visst sätt. Ett yrkande om att verkställighet av en sådan dom tillsvidare inte får ske (inhibition) kan inte lagligen bifallas av domstol.
 
Intersolia Ltd

mot

1. K-A.S.

2. C.P.

3. P.L.

4. M.P.

5. R.L.

6. H.C.

7. Chemical Documentation cDoc AB

8. MPQ Software AB (tidigare Swedge AB)

Mål nr B 34/19

Sökord: inhibition

Lagrum och SFS:nr: 3 kap 6 § utsökningsbalken


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15