Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 8

Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen när två hamnarbetare sades upp på grund av arbetsbrist. Därvid frågor om de enligt 3 § samma lag haft rätt att tillgodoräkna sig anställningstid i visstidsanställningar (behovsanställning/s.k. intermittent anställning) hos tidigare arbetsgivare, vars verksamheter övergått till den nuvarande arbetsgivaren.
 
Svenska Hamnarbetarförbundet

mot

1. Sveriges Hamnar

2. Logent Ports & Terminala AB

Mål nr A 56/17

Sökord: verksamhetsövergång, hamnarbetare, turordningsbrott, intermittent anställning, behovsanställning, blixt, extring

Lagrum och SFS:nr: 3 §, 6 b § och 22 § anställningsskyddslagen

Rättsfall: AD 1981 nr 122, AD 2008 nr 81, AD 2014 nr 69, AD 2014 nr 91

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15