Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 21

Domen refereras inte
 
Svenska Transportarbetareförbundet

mot

1. Biltrafikens Arbetsgivareförbund
2. Harlings Åkeri Wärmland ABMålet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Pontus Bromander

Mål nr A 138/17

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15