Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 13

Domen refereras inte
 
Komhem AB

mot

F.N.

Överklagade avgörandet: Nacka tingsrätts dom den 23 maj 2017 i mål T 1268-16.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades.


Ledamöter: Sören Öman, Anu Rintala, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Nikki Vagnér, Susanne Östh och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lotta Bodelius

Mål nr B 75/17


St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15