Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Onsd. 20.2 kl. 09.30

Mål Nr. A 46/18, A 47/18 och A 48/18 (2:2)

Ledarna ./. Medieföretagen, V-TAB AB, Stampen Local Media Försäljnings AB och Stampen Lokala Medier Aktiebolag
 
Tre bolag inom en mediekoncern har avtalat med ett antal arbetstagare om arbetsbefriad uppsägningstid alternativt avgångsvederlag. Fråga om arbetstagarna fått korrekt ersättning enligt avtalen med hänsyn tagen till bolagens rekonstruktion och ackord.

Torsd. 21.2 kl. 13.00 med forts. fred. 22.2 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 35/18 (3:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB
 
Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Torsd. 21.2 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 109/17 (1:2)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Almega Bemanningsföretagen och Wikan Personal Väst AB
 
Fråga om en arbetsgivare brutit mot bemanningsavtalet genom att inte betala traktamente till en arbetstagare när denne under en viss period utfört arbete hos ett kundföretag. Tvisten rör tolkning av kollektivavtalet och därutöver bl.a. var arbetstagaren haft sitt boende.

Tisd. 5.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 105/18 (1:1)

Svenska Målareförbundet ./. SSM Måleri AB
 
Fråga om en arbetstagare blivit avskedad och om detta i så fall har skett utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning. Även fråga om arbetstagaren stått till arbetsgivarens förfogande för arbete under viss tidsperiod samt om arbetsgivarens underlåtenheten att utbetala lön för den aktuella tidsperioden inneburit kollektivavtalsbrott.

Tisd. 12.3 med forts. onsd. 13.3 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLT

Mål Nr. A 120/17 (4:2)

Livsmedelsarbetareförbundet ./. Grönsaksbolaget Berger & Co Aktiebolag
 
Fråga om ett bolag i livsmedelsbranschen har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte betala viss ob- och övertidsersättning till tre arbetstagare. Även fråga om anspråken är preskriberade.

Torsd. 14.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 71/18 (3:2)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Göteborgs universitet
 
Fråga om det funnits förutsättningar för arbetsgivaren att utfärda disciplinpåföljd.

Onsd. 20.3 med forts. fred. 22.3 kl. 09.30 båda dagarna

Mål Nr. A 92/18 (4:1)

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch ./. Industriarbetsgivarna och Setra Trävaror AB
 
En facklig förtroendeman har sökt och beviljats ledighet för fackligt arbete enligt förtroendemannalagen. Sedan bolaget gjort löneavdrag för en del av den tid, som förtroendemannen varit frånvarande från arbetet, har tvist uppkommit om förtroendemannen sökt och beviljats ledighet för hela den tid som han varit frånvarande eller endast fram till tidpunkten som arbetsgivaren gjort löneavdrag.

Tisd. 2.4 med forts. onsd. 3.4 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 98/18 (2:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Installatörsföretagen och E.L. AB
 
Fråga om ett bolag vid löneutbetalning och utbetalning av semesterersättning olovligen utfört viss kvittning. Även fråga om en tillämpning av differentierade löneperioder om fyra respektive fem veckor utgör kollektivavtalsbrott.

Tisd. 9.4 med forts. onsd. 10.4 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 21/18 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och Solreneriet AB
 
Seko har träffat två olika kollektivavtal, spårtrafikavtalet och serviceentreprenadavtalet, med Almega Tjänsteförbunden. Fråga om Solreneriet AB har brutit mot spårtrafikavtalet genom att tillämpa serviceentreprenadavtalet för arbetstagare som arbetar med affischering avseende reklam i tunnelbanetåg.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15