Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Tisd. 28.5 kl. 09.00; INSTÄLLT

Mål Nr. B 120/18 (4:2)

H.Y. ./. S. Pink Store AB
 
En anställd har efter diskussion med en företagsledare lämnat arbetsplatsen. Fråga i huvudsak om den anställde själv valt att frånträda anställningen eller om denne blivit avskedad. Även fråga om arbetsgivaren gjort vad som ålegat denne för att reda ut ett eventuellt missförstånd.

Onsd. 29.5 kl. 09.00 (3:2)

Mål Nr. A 141/18

Fackförbundet ST ./. Staten genom Migrationsverket
 
En arbetstagare vid Migrationsverket har blivit avskedad från sin anställning med påstående om att denne har genomfört ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga i huvudsak om det funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 4.6 med forts. onsd. 5.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 97/18 (1:1)

Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning som polisassistent, med hänvisning till personliga skäl. Uppsägningen har föregåtts av att arbetsgivaren, Polismyndigheten, i enlighet med säkerhetsskyddslagen beslutat att arbetstagaren inte längre skulle vara behörig att inneha en säkerhetsklassad anställning. Fråga om säkerhetsskyddsbeslutet som sådant utgör saklig grund för uppsägning eller, om så inte är fallet, om omständigheterna som legat till grund för beslutet utgör saklig grund. Även fråga om arbetsgivaren agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln.

Onsd. 12.6 med forts. torsd. 13.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 116/18 (4:1)

Handelsanställdas förbund ./. Arbetsgivarföreningen KFO och ABF Botkyrka-Salem
 
En arbetstagare har sagts upp med hänvisning till att hon vägrat utföra de tillkommande arbetsuppgifter som hon erhållit efter en omorganisation. Tvist har uppkommit om arbetsgivaren haft saklig grund för uppsägningen.

Onsd. 12.6 med forts. torsd. 13.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 34/18 (2:1)

Unionen ./. Kompetensföretagen, Almega Tjänsteföretagen, Svenska Flygbranschen (för ej talan) och OSM Aviation Sweden AB
 
Ett bemanningsföretag i flygbranschen har i enlighet med ett lokalt kollektivavtal betalat s.k. flygtillägg till kabinpersonal som hyrts ut till ett visst kundföretag. Fråga om flygtillägget ska ingå i beräkningsunderlaget för semesterlön/-ersättning.

Tisd. 18.6 med forts. onsd. 19.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 78/18 (2:2)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Stanley Security Sverige AB
 
Huvudsakligen fråga om ett säkerhetsföretag, som tecknat ett företagsavtal innebärande bl.a. att bolaget skulle omfattas av nya centrala kollektivavtal endast efter särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationen, träffat en sådan särskild överenskommelse gällande ett central pensionsavtal och om överenskommelsen, i så fall, även innebär att bolaget blivit bundet av de höjningar av pensionspremien som därefter överenskommits mellan de centrala parterna.

Onsd. 19.6 med forts. torsd. 20.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 115/18 (3:1)

Handelsanställdas förbund ./. Sveriges Frisörföretagare och Ultimo Hår & Co Aktiebolag
 
Fråga om en arbetsgivare brutit mot frisöravtalets bestämmelse om att en arbetsgivare ska erbjuda samtliga arbetstagare friskvårdsbidrag alternativt bidrag till arbetskläder eller arbetsskor.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15