Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Om Arbetsdomstolen »  Lediga anställningar

Lediga anställningar

ARBETSDOMSTOLEN

söker

hovrättsassessor


för anställning som rättssekreterare vid domstolen.
Tillträde efter överenskommelse.

Arbetsdomstolen är en specialdomstol för prövning i högsta instans av dispositiva civilrättsliga tvistemål på det arbetsrättsliga området. Läs gärna mer om domstolen på www.arbetsdomstolen.se.

En rättssekreterares arbetsuppgifter i Arbetsdomstolen består i att handlägga mål i samverkan med en av ordförandena i domstolen. Rättssekreteraren svarar för beredandet av målen och tjänstgör därvid som ordförande i domstolen vid muntlig förberedelse i flertalet mål. En viktig arbetsuppgift är att upprätta ett förslag till dom. I vissa fall får rättssekreterare som är assessor också delta i dömandet som ledamot av domstolen.

Arbetsdomstolen eftersträvar mångfald bland personalen när det gäller ålder, kön och kulturell bakgrund.

Närmare upplysningar lämnas av domstolsadministratören Nina Bengtsson (tel. 08 617 66 31).

Företrädare för JUSEK är Pontus Bromander (tel. 08-617 66 10).

Skriftlig anmälan av intresse för befattningen jämte kopia av de handlingar som åberopas vill vi ha senast den 2 februari 2018 under adress Arbetsdomstolen, Box 2018, 103 11 Stockholm eller via e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se


St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15