Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Om Arbetsdomstolen »  Ledamöter

Ledamöter

Arbetsdomstolens ordinarie ledamöter

Anställda i Arbetsdomstolen

Cathrine Lilja Hansson, ordförande och administrativ chef

Karin Renman, ordförande
Jonas Malmberg, ordförande
Sören Öman, ordförande

Ledamöter som inte är anställda i Arbetsdomstolen

Vice ordförande

F.d. expeditionschefen Dag Ekman
Rådmannen Peter Syrén
Adelningschefen och chefsjuristen Anna Middelman
Rådmannen Susanne Sundberg

Ledamöter som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen

F.d. bitr. direktören Christer Måhl
F.d. chefsjuristen Kurt Eriksson
F.d. direktören Kerstin G Andersson

Utsedda efter förslag av Svenskt Näringsliv (tidigare SAF)

F.d. direktören Bengt Huldt
Direktören Charlott Richardson
F.d. direktören Karl Olof Stenqvist
Förhandlingschefen Åsa Kjellberg-Kahn

Utsedda efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting

Arbetsrättsjuristen Göran Söderlöf
Chefsarbetsrättsjuristen Johanna Torstensson

Utsedd efter förslag av Arbetsgivarverket

Bitr. förhandlingschefen Ken Johnsson

Utsedda efter förslag av Landsorganisationen i Sverige (LO)

Avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä
Avtalssekreteraren Torbjörn Johansson
Avtalssekreteraren Malin Ackholt
Avtalssekreteraren Lenita Granlund

Utsedda efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

F.d. ordföranden Annette Carnhede
F.d. bitr. förhandlingschefen Garl-Gustaf Hjort

Utsedd efter förslag av SACO

Förbundsdirektören Elisabeth Mohlkert

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15