Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Om Arbetsdomstolen »  Organisation

Organisation

Arbetsdomstolen har 20 anställda. Av dessa är fyra lagfarna domare som är domstolens ordförande. De biträds av åtta sekreterare som normalt är domarutbildade hovrättsassessorer. Vidare finns en kansliorganisation som omfattar fyra domstolshandläggare och en domstolsadministratör, samt en expeditionsansvarig. En kamrer svarar för domstolens ekonomihantering.

Vid måls avgörande består Arbetsdomstolen av en ordförande samt av sex andra ledamöter som inte är anställda vid domstolen. I allmänhet består domstolen av sju ledamöter. I mål av enklare beskaffenhet kan domstolen dock bestå av endast tre ledamöter. Vid prövning utom huvudförhandling av frågor som i väsentlig grad avser annat än arbetsrätt, t.ex. processrättsliga frågor, är domstolen domför med tre lagfarna domare. Dessutom kan ordföranden ensam bl.a. besluta om förberedande åtgärder, avskriva mål eller avvisa mål när det är uppenbart att rättegångshinder föreligger.

I den vanliga sjumannasammansättningen ingår tre ledamöter som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen, två ledamöter som har utsetts efter förslag från den privata och offentliga arbetsgivarsidan samt två ledamöter som har utsetts efter förslag från LO, TCO och SACO.
Ordföranden och vice ordföranden är personer med långvarig domarerfarenhet. Den tredje ämbetsmannaledamoten har särskilt erfarenhet av förhållandena på arbetsmarknaden. Denna person innehar i allmänhet ett framträdande befattning i något statligt verk eller liknande.

De ledamöter som utsetts efter förslag från arbetsgivar- och arbetstagarsidan har föreslagits av arbetsmarknadens huvudorganisationer. Förslagsberättigade är Föreningen Svenskt Näringsliv för fyra ledamöter, Sveriges Kommuner och Landsting för två ledamöter, Arbetsgivarverket för en ledamot, LO för fyra ledamöter, TCO för två ledamöter och SACO för en ledamot.

Tremannasammansättningen består av ordförande jämte en arbetsgivar- och en arbetstagarledamot.

Samtliga ordinarie ledamöter och ordinarie ersättare för dessa förordnas av regeringen för en tid av tre år
St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15